Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Fakültemiz 2017-2018 Öğretim yılı yatay geçiş başvurularının bölümlere göre sonuçları aşağıdaki gibidir:

Yatay Geçiş İlan Metnine ve Kesin Kayıtla İlgili Bilgilere Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı (Güncellendi/ 17.23)

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Güncellendi/ 17.34)

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: