Yönetim Kurulu
Prof.Dr.Mehmet CANBULAT
Dekan 
Doç Dr. Bayram BIÇAK 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD.
Doç. Dr. Bekir DİREKCİ 
Türkçe Eğitimi A.D.

Prof.Dr. Mualla BİLGİN AKSU 

 Eğitim Yönetimi A.D.

Prof. Dr. Gabil ADİLOV 

Matematik Eğitimi A.D.

Prof. Dr. Mustafa HOŞTUT

Fizik Eğitimi A. D.

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Koza ÇİFTÇİ

 Matematik Eğitimi A.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax