Yunanistan’a çalışma ziyareti

Fakültemizin iştirakinde yürütülen ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen Antalya Orman Kaynakları Koruma Uygulamaları (Conservation Implementation on Forest Endangered Resources of Antalya-CONIFERA) projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi Öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan çalışma ekibi Yunanistan’a çalışma ziyaretinde bulundu. 14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmada Selanik, Kavala, Drama ve Nestos bölgesinde bulunan, Rhodopi Dağları Milli Parkı, Falakro Dağı, Nestos Nehri Doğa Koruma Alanları ziyaret edildi. Çalışma programına projeden sorumlu öğretim üyemiz Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz önderlik etti.


0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: