Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Muafiyet Sınavı Sınıf Listeleri

Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Muafiyet Sınavı Sınıf Listeleri aşağıdaki gibidir:

UYARI: Sınava girecek öğrencilerin, isimlerinin bulunduğu sınav salonlarında sınava girmeleri gerekmektedir. Başka bir sınıfta sınava girmelerine izin verilmeyecektir.

Sınav Tarihi: 28.9.2017 /Perşembe Günü

Saati: 12.30

147-A nolu derslik sınıf listesi

147-B nolu derslik sınıf listesi

147-C nolu derslik sınıf listesi

131 nolu derslik sınıf listesi

133 nolu derslik sınıf listesi

232 nolu derslik sınıf listesi

233 nolu derslik sınıf listesi

Z-23 nolu derslik sınıf listesi

Z-24 nolu derslik sınıf listesi

Z-25 nolu derslik sınıf listesi

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: