Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitimine Devam Eden Öğrencilerin Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Becerilerinin Geliştirilmesi

 

PROJEYE KABUL EDİLEN ADAYLARIN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Teal Border Good Morning Quote (2).png

 

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Hakan KOĞAR

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı

hakankogar@akdeniz.edu.tr

 

Düzenleme Kurulu 

Bilim Kurulu

Yerel Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Hakan KOĞAR

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Halil YURDUGÜL

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr.  Erkan Hasan ATALMIŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU

Akdeniz Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bayram BIÇAK

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Halil YURDUGÜL

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr.  Erkan Hasan ATALMIŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Esin YILMAZ KOĞAR

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan KOĞAR

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Önder SÜNBÜL

Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAYRAK

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan KOĞAR

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram BIÇAK

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU

Akdeniz Üniversitesi

Arş. Gör. İbrahim Hakkı TEZCİ

Akdeniz Üniversitesi

Arş. Gör. Burak ASMA

Akdeniz Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitmenler

Prof. Dr. Bayram BIÇAK

Prof. Dr. Halil YURDUGÜL

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Doç. Dr. Erkan Hasan ATALMIŞ

Doç. Dr. Esin YILMAZ KOĞAR

Doç. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU

Doç. Dr. Hakan KOĞAR

Doç. Dr. Önder SÜNBÜL

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAYRAK

Arş. Gör. İbrahim Hakkı TEZCİ

Arş. Gör. Burak ASMA

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinliğin Amacı

Teknoloji günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim de vazgeçilmez hale gelmiştir. 2019 Aralık ayında Çin’de başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte teknolojinin eğitimde yeri ve önemi daha da anlaşılır hale gelmiş, yakın hissedilmiştir (Yılmaz, 2021). Her ne kadar hazırlık olarak sürece dahil olunsa da devam eden salgın koşulları ve karantina şartları nedeniyle sürece uyum sağlamaya çalışılmıştır. Uzaktan eğitim ve harmanlaştırılmış eğitim teknikleriyle süreç etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmeye çalışılmıştır. Eğitim-öğretim uygulamaları konusunda belirli aşamalar kaydedilirken eğitimin temel kavramlarından biri olan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında birtakım sınırlılık yaşanmış, bu durum alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılarak büyük ölçüde giderilmiştir (Kolcu, Demir ve Kolcu, 2020). Ancak salgın süreciyle yakından şahit olduğumuz bu durum, sağladığı kolaylıklar ve sunduğu fırsat açısında salgın sonrası dönem için de önemli hale gelmiştir. Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğrencilere sunduğu yer ve zaman kolaylığının yanı sıra öğretmenler ve kurumlar için bazı kolaylıklar sağlamıştır. Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sağladığı en önemli kolaylıklardan değerlendirme sonuçlarının hızlı ve güvenli şekilde sağlanması ve uygulamaya ilişkin istatistiklerin hazır bir şekilde sunulması olmuştur (Alrewais, Wills ve Wald, 2018).  Bu sayede öğretmenler hem sınav değerlendirmelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş hem de uygulamalara ilişkin istatistikleri elde ederek uygulamanın geliştirilmesi gereken yönlerini öğrenme fırsat elde etmiştir. Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının kurumlara sağladığı kolaylık ise tasarruf konusunda olmuştur (Hargis ve Lu, 2021). Bu tasarruflar materyal ve insan gücü olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. Sınavların çevrimiçi olarak yapılması kâğıt ve basım materyali ve sınavların yürütülmesi için gerekli olan insan gücü açısından önemli tasarruf sağlamıştır (Hargis ve Lu, 2021). 

Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Covid-19 salgını da etkisiyle hızlı bir şekilde sisteme entegre edilmesi ileriki yıllar için de önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu kapsamda, çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması, sistemden yararlanan paydaşların yeterliliklerinin arttırılması gereklilik arz etmektedir. Öğrenci, öğretmen ve yönetici üçgeninde bütün paydaşların bu alandaki yeterliliklerinin arttırılması, bu uygulamaların geleceği için önemi yadsınamaz bir gerçektir.  Halihazırda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çalışmalar yürütülmekte, farklı örneklem ve çalışma gruplarıyla çevrimiçi eğitim öğretim faaliyetleri ve ölçme ve değerlendirme uygulamalarının durumu ortaya konulmaktadır. Nitel, nicel ve karma araştırma desenleri uygulanarak elde edilen bu veriler, sistemin geliştirilmesi, sistemde aksayan yönlerin giderilmesi ve etkili bir süreç yönetiminin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.  Bu çalışmalara ek olarak yürütülecek araştırmalarda sürecin betimsel olarak değerlendirilmesi ve ihtiyaç analizinin ortaya konmasının yanı sıra sistemden yararlanan paydaşların eğitimine, farklı tekniklerin sisteme entegrasyonu konusunda uygulama becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Etkinliğin Kapsamı

Bu projede, lisansüstü eğitimine devam eden katılımcıların çevrimiçi ölçme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Proje kapsamında, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden öğrenciler eğitimlere katılacaktır.

Katılımcılar ve Başvuru Kriterleri

Projede yer alacak katılımcıların seçiminde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

  • Bu proje eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitimine devam eden bireyler için planlanmıştır. Bu nedenle farklı alanlardan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Proje kapsamında halihazırda lisansüstü eğitimine devam eden 24 öğrenci katılımcı olarak seçilecektir.
  • Katılımcıların dağılımında kadın-erkek ve branş sayısının birbirine yakın olmasına dikkat edilecektir.
  • Projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla katılımcıların farklı üniversitelerden ve farklı coğrafi bölgeden olmasına dikkat edilecektir. Bir yükseköğretim kurumundan en fazla iki katılımcı projeye dâhil edilecektir.
  • Daha önce 2237-A Kodlu herhangi bir projeye katılmayan öğrencilere öncelik verilecektir.
  • Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine başvurup seçilmiş ancak geçerli mazereti olmaksızın veya başvuru takvimine uygun olarak feragat bildirisi yapmaksızın katılım sağlamamış öğrencilerden motivasyon mektubu istenecektir. Bu öğrencilerin proje grubuna dâhil edilip edilmeyeceklerine mektuplara göre karar verilecektir.
  • Proje katılımcısı olarak belirlenecek asil listede yer alan öğrencilerin projeye katılım sağlayamadığı durumlarda yedek katılımcı listesi oluşturulacak ve listeden sırasıyla katılımcı kabul edilecektir.

BAŞVURU FORMU

 

Etkinlik Yeri

Etkinlik çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. 

Eklenme tarihi :17.12.2022 21:36:22
Son güncelleme : 25.01.2023 22:30:07