Tarihçe

Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 17 Haziran 1998 tarihinde 23379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 98.11.89 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği lisans programına 32 öğrenci alarak fiilen eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını 2002-2003 Eğitim Öğretim yılı sonunda vermiştir. Fakültemizin kuruluşundan bu yana pek çok panel, gezi, seminer, çalıştay düzenlenmiş; birçok kongre, sempozyum, konferans ve seminerlere katılım sağlanmıştır. Öğretim elemanları tarafından yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapılmış olup; pek çok yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarıyla işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Ekim 2022 itibariyle fakültemizde 15 Profesör, 27 Doçent, 37 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman ve 29 Araştırma Görevlisi olmak üzere 136 öğretim elemanı ve 21 İdari Personel görev yapmaktadır. Fakültemizin mevcut hizmet binasında toplantı salonları, laboratuvar ve çok sayıda ofis ve derslik bulunmaktadır. Fakültemiz toplam 26.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Eklenme tarihi :7.10.2022 13:49:29
Son güncelleme : 7.10.2022 14:02:34