ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Tanım

Koordinatörlüğün genel amacı; Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla fakülteye olan aidiyetlerini geliştirmek, öğretim elemanlarıyla daha etkili zaman geçirmelerini sağlamak ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Koordinatörlük, Dekanlığın sorumluluğunda Fakülte Koordinatörü, lisans programları anabilim dalı koordinatörleri, öğrenci temsilcisi ve mezun temsilcisinden oluşmaktadır.

Koordinatörlüğün görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • Fakülte bünyesinde Öğretim elemanlarını ve öğrencileri kapsayan sosyal/kültürel etkinlikleri organize etmek,
 • Öğrenci temsilcilerini belirlemek ve temsilcilerin görüş ve önerileri çerçevesinde sosyal/kültürel faaliyetleri yenilemek,
 • Fakülte bünyesinde kurulmuş/kurulacak olan kulüpler arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Yeni kulüplerin açılması için öğrenci ve öğretim elemanlarıyla iş birliği yapmak,
 • Çeşitli gezi/seyahat/spor etkinlikleri organize etmek,
 • Sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili konular belirlenirken tartışmalı dini, politik ve ideolojik konular yerine akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayacak konuların belirlemesini sağlamak,
 • Üniversitemiz akademik açılış töreni, kuruluş yıl dönümü, milli bayramlar, mezuniyet töreni gibi periyodik etkinliklerin organize edilmesini sağlamak,
 • Kurum bünyesinde sosyal ve kültürel etkinliklere ait davetiye, afiş, billboard, broşürler, almanak vb. her türlü grafik görsellerinin tasarımının, grafik uygulamasının ve baskı takibinin yapılmasını sağlamak,
 • Farklı STK’ların desteği ve koordinasyonuyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin şehir/toplum hayatına adaptasyonunu güçlendirmek,
 • Yapılacak etkinliklerin bilgilendirme ve tanıtımının dekanlık makamı tarafından yapılmasını sağlamak,
 • Yıl içerisinde düzenlenen etkinliklerden uygun olanların farklı şekillerde bilimsel yayına dönüştürülmesini sağlamak,
 • Yılsonunda dekanlığa, yıl içerisinde Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, düzenlenen etkinliklerle ilgili faaliyet raporu sunmak.

KOORDİNATÖRLÜKLER ÖĞRETİM ÜYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Sakine Gülfem ÇAKIR ÇELEBİ

sgcakir@akdeniz.edu.tr-6626

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT

aysenur.canbulat@gmail.com-4625

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Emine Ela ŞİMŞEK

elakok7@gmail.com-6661

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Simla COURSE

simlaicmez@hotmail.com-2082

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

mcanbulat@akdeniz.edu.tr-6941

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÖZEN

furkanozen@akdeniz.edu.tr-4477

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Doç. Dr.  Osman AKHAN

osmanakhan@akdeniz.edu.tr-4640

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Ali ÖZKAYA 

aliozkaya@akdeniz.edu.tr-4643

Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık Lisans Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Sakine Gülfem ÇAKIR ÇELEBİ

sgcakir@akdeniz.edu.tr-6626

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Abdullah ÇİFTÇİ                             

abdullahciftci@akdeniz.edu.tr-4619

Öğrenci Temsilcisi

Zeynep ÇELİK

zynepclik5@gmail.com

Mezun Temsilcisi

İrem BALIKÇI

balikciiii4@gmail.com

 

 

 

Eklenme tarihi :24.03.2023 15:22:33
Son güncelleme : 27.01.2024 00:24:34