Eğitim Yönetimi

AKADEMİK KADRO 

Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

igunbayi@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 (242) 310 2135

Prof.Dr. Ali SABANCI

alisabanci@akdeniz.edu.tr 

0 (242) 310 2077

Prof.Dr. Engin KARADAĞ

enginkaradag@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/Dahili: 4679

Prof.Dr. Kemal KAYIKÇI

kemalkayikci@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 2079

Doç.Dr. Çiğdem APAYDIN

cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/Dahili: 4632

Doç. Dr. Gamze KASALAK

gamzekalagan@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/Dahili: 4649

Doç. Dr. Gülnar ÖZYILDIRIM

gulnarozyildirim@gmail.com

0 (242) 227 4400/Dahili: 4636

Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ

skaratas@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/Dahili: 4609

Doç.Dr. Ramazan GÖK

ramazangok@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/Dahili: 4676

Dr.Öğr.Üyesi Türkan AKSU

turkanaksu@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/Dahili: 4608

Arş. Gör.Dr. Ayşe Gül KARA AYDEMİR

aysegulkara@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400

 
 
 
Eklenme tarihi :3.10.2022 10:26:51
Son güncelleme : 18.03.2023 23:12:34