Memnuniyet Değerlendirme Anketleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

Etkinlik Tercihi Anketi

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Öğrenci Akademik Danışmanlık Memnuniyet Anketi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MEZUN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ ANKETİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MEVCUT ÖĞRENCİ GÖRÜŞ ANKETİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AKADEMİSYEN GÖRÜŞ ANKETİ

 

 

Eklenme tarihi :7.10.2022 12:00:37
Son güncelleme : 7.10.2022 13:31:38