Youths’ Creative Solutions For Placemaking For Encounters At Children’s Playgrounds

Çocuk Oyun Alanlarında Karşılaşmalar için Mekân Oluşturma Hakkında Gençlerin Yaratıcı Çözümleri

Koordinatör
Norges Teknisknaturvitenskapelige Universitet Ntnu, Norveç  

Ortaklar
VisMedNet Association, Malta
Associazione ValIda, İtalya
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Associazione di Promozione, İtalya
Urban Foxes, Belçika
Lulea Tekniska Universitet, İsveç
le LABA France Aquitaine Bègles, Fransa  

Youths' Creative Solutions For Placemaking For Encounters At Children's Playgrounds (PLACE FOR PLAY) pandemiyle birlikte tekrar hatırlanan çocukların açık oyun alan ihtiyaçlarını karşılamaya ele alan bir projedir. 2022-2024 yılları arasında yürütülecek proje şehirlerdeki çocukların hem oynayabilecekleri, hem sosyalleşebilecekleri, hem de öğrenebilecekleri çocuk dostu alanlar sunma konusunda yaratıcı tasarımlar geliştirmeyi hedeflemektedir.     PLACE FOR PLAY yerel ve uluslararası düzeyde mimarlık, kentsel gelişim, tasarım ve kültür yönetimi, eğitim ve diğer disiplinlerdeki geleceğin meslek üyelerinin bir araya getirerek onların çocuk merkezli, güvenli, sürdürülebilir, sosyal, bedensel ve kültürel gelişime katkı sağlayan, eğitim ortamları olarak da kullanılabilecek esnek ortamlar oluşturulabilmesi ya da var olan çocuk oyun alanlarının bu açılardan tekrar tasarlanabilmesi konusunda fikirler, modeller ve yaklaşımlar üretmelerini amaçlamaktadır. Bu sayede gençlerin mesleki yeterliklerini ve istihdam edilebilirliğini geliştirmek için yeni bir metodoloji oluşturması hedeflenmektedir.     PLACE FOR PLAY uzaktan işbirliği için Uygulama Topluluğu platformları gibi dijital araçların kullanımını destekleyen dört ana aşamada oluşmaktadır: İlk aşama mimarlık, kentsel tasarım, eğitim, kültür yönetimi, sosyoloji, bilişim ve tasarım gibi farklı disiplinlerden “Öğrenenler Topluluğunun Kurulması”dır. “İhtiyaç ve İmkânların Belirlenmesi” aşamasında yerel bir oyun alanın uyarlanması konusunda gerçek bir durum çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır. “Bir Değer Önerisi Tasarlamak” aşamasında hem tasarımlar konusunda görüş alış verişi yapılacak hem de uluslararası çok disiplinli proje yönetimi konusunda eğitimler olacaktır. “Fikirler Bahçesi” ise grupların çocuk oyun alanı tasarlama ya da yeniden düzenleme konusunda ürünlerini sunduğu ve ortak bir yayın ürettiği aşamadır.

PLACE FOR PLAY’in öngörülen sonuçları:
- Çocuk oyun alanlarını yeniden tasarlamak için yaratıcı çözümler oluştururken akran ilişkilerini ve öğrenmelerini güçlendirmek ve yerel toplulukların katkısını sağlamak,
- Mimarlık, kentsel tasarım, eğitim, kültür yönetimi, sosyoloji, bilişim ve tasarım gibi farklı disiplinlerdeki genç meslek üyelerinin mesleki ve dijital yeterliklerinin gelişmesine katkı sunmak,
-Çocuk oyun alanlarında bir araya gelmek için mekân oluşturma modeli üzerine ortak yayın ile sosyal, kültürel ve sürdürülebilirliğe yönelik sorumluluk bilincinin kazandırılmasıdır.

Youths' Creative Solutions For Placemaking For Encounters At Children's Playgrounds

Coordinator
Norges Teknisknaturvitenskapelige Universitet Ntnu, Norway  

Partners
VisMedNet Association, Malta
Associazione ValIda, Italy
Akdeniz University, Turkey
Associazione di Promozione, Italy
Urban Foxes, Belgium
Lulea Tekniska Universitet, Sweden
le LABA France Aquitaine Bègles, France  

Youths' Creative Solutions For Placemaking For Encounters At Children's Playgrounds (PLACE FOR PLAY) is a project that deals with the meeting of the children's outdoor playground needs which are remembered again with the pandemic. The project, which will be carried out between 2022 and 2024, aims to develop creative designs to offer child-friendly spaces where children in cities can play, socialize and learn.   By bringing together future professionals in architecture, urban development, design, cultural management, education, and other disciplines at the local and international level, PLACE FOR PLAY aims for producing ideas, models, and approaches to create flexible environments that are child-centered, safe, and sustainable, contribute to the social, physical and cultural development of children and also can be used as educational environments, or to redesign existing children's playgrounds from these perspectives. In this way, it is aimed to create a new methodology to improve the professional competencies and employability of young people. PLACE FOR PLAY consists of four main stages that support the use of digital tools such as Community of Practice platforms for remote collaboration: The first stage is the “Building of the Learner Community” from different disciplines such as architecture, urban design, education, cultural management, sociology, informatics and design. In the “Identification of Needs and Opportunities” phase, it is aimed to conduct a real case study of adapting a local playground. During the “Designing a Value Proposition” stage, there will be an exchange of views on designs, and training on international multi-disciplinary project management. “Garden of Ideas”, on the other hand, is the stage where the groups present their products in designing or rearranging a playground and produce a joint publication.  

The expected results of the PLACE FOR PLAY:
- Strengthening peer relationships and learning and contributing to local communities while creating creative solutions to redesign children's playgrounds,
- To contribute to the development of professional and digital competencies of young professionals in different disciplines such as architecture, urban design, education, cultural management, sociology, informatics, and design,
- Gaining a sense of responsibility towards social, cultural, and sustainability through joint publication on the model of creating a place to come together in children's playgrounds.

Eklenme tarihi :8.03.2023 13:24:41
Son güncelleme : 24.10.2023 10:01:53