Zihin Engelliler Eğitimi

AKADEMİK KADRO 

Dr.Öğr.Üyesi Ömür Gürel SELİMOĞLU

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

omur-gurel@hotmail.com

0 (242) 227 4400/ Dahili: 4610

Doç.Dr. Nesrin SÖNMEZ

ndilersonmez@gmail.com

0 (242) 227 4400/ Dahili: 4619

Doç. Dr. Adile Emel SARDOHAN YILDIRIM

esardohan@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/ Dahili:4693

Öğr. Gör. Dr. Abdullah ÇİFTÇİ 

abdullahciftci@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/ Dahili:

Arş.Gör. Dr. Yavuz Erhan KANPOLAT 

yekanpolat@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/ Dahili: 4699

   
Eklenme tarihi :3.10.2022 10:34:00
Son güncelleme : 28.02.2024 15:13:19